Tham gia trải nghiệm Roulette tại trò chơi casino trực tuyến 188bet vào ngày thứ 4 và thứ 5 để có thể nhận thêm giải thưởng lên đến 1,000,000 VND.  Chương trình áp dụng như sau:

Thắng tiền thưởng Roulette 188bet vào thứ Tư và thứ Năm
 • Thời gian khuyến mãi: Từ 11:00 AM ngày 16/05/2018 đến 10:59 AM ngày 08/06/2018 (GMT+7). Trong 4 cặp ngày khuyến mãi (từ thứ Tư 11:00 AM đến thứ Sáu 10:59 AM) tương ứng thời gian như sau;

  Cặp Ngày Khuyến Mãi

  Ngày và Giờ (GMT+7)

  Thứ 4 và Thứ 5

  16/05/2018 11:00AM – 18/05/2018 10:59AM

  23/05/2018 11:00AM – 25/05/2018 10:59AM

  30/05/2018 11:00AM – 01/06/2018 10:59AM

  06/06/2018 11:00AM – 08/06/2018 10:59AM

  – Đối tượng khuyến mãi: Các thành viên 188bet đăng ký tiền tệ là VND hoặc USD. Có số tiền tích lũy tối thiểu từ 2,000,000 VND (hoặc 100 USD) tại trò chơi Roulette trong thời gian mỗi cặp khuyến mãi với kết quả thắng/ thua ( không áp dụng với cược hòa/hủy)

 • Nội dung khuyến mãi:
  Dựa trên số tiền cược hợp lệ, người chơi sẽ nhận tiền thưởng tương ứng như sau:
 1. Số Tiền Cược Hợp Lệ (VND)

  Tiền Thưởng (VND)

  100,000,000 VND và lớn hơn

  1,000,000 VND

  65,000,000 VND – 99,999,999.99 VND

  650,000 VND

  40,000,000 VND – 64,999,999.99 VND

  400,000 VND

  25,000,000 VND – 39,999,999.99 VND

  250,000 VND

  15,000,000 VND – 24,999,999.99 VND

  150,000 VND

  8,000,000 VND – 14,999,999.99 VND

  80,000 VND

  4,000,000 VND – 7,999,999.99 VND

  40,000 VND

  2,000,000 VND – 3,999,999.99 VND

  20,000 VND

  0 VND – 1,999,999.99 VND

  Không hợp lệ

  Số Tiền Cược Hợp Lệ (USD)

  Tiền Thưởng (USD)

  5,000 USD và lớn hơn

  50 USD

  3,250 USD – 4,999.99 USD

  32.5 USD

  2,000 USD – 3,249.99 USD

  20 USD

  1,250 USD – 1,999.99 USD

  12.5 USD

  750 USD – 1,249.99 USD

  7.5 USD

  400 USD – 749.99 USD

  4 USD

  200 USD – 399.99 USD

  2 USD

  100 USD – 199.99 USD

  1 USD

  0 USD – 99.99 USD

  Không hợp lệ

  – Lưu ý:
  + Tiền thưởng phải trải qua ít nhất 1 lần đặt cược tại 188bet (trừ bài tố) trước khi rút tiền trong vòng 90 ngày tính từ thời điểm tiền thưởng được cập nhật.
  + Không áp dụng với các cược hòa/hủy, cược Euro <1.75, cược Asia <0.75, cược 2 bên.