Quy tắc và dấu hiệu bài trong blackjack (Phần 6)

Các ví dụ về bài blackjack

Sau đây chúng tôi đề cập đến một vài ví dụ về các cách khác nhau mà bài blackjack có thể chơi. Chúng tôi liệt kê một vài bởi vì chúng tôi muốn minh họa các quy tắc khác nhau trong cách chơi.

Người chơi chọn bảo hiểm

Một người chơi đặt cược 50 đô la cho một bài blackjack. Người chơi có 1 quân J và 1 quân deuce với tổng số điểm là 12. Người chia bài có 1 quân át mặt ngửa.

Người chơi quyết định chọn bảo hiểm. Anh ta đặt thêm 50 đô. Người chia bài kiểm tra hole card của cô ấy, và chắc chắn, cô ấy có 10 điểm trong lỗ, vì vậy người chơi thắng 50 đô khi đặt cược bảo hiểm, nhưng anh ta vẫn thua cược 50 đô ban đầu. Bất kỳ người chơi nào khác trong bàn cũng thua cược trừ khi họ có tổng cộng 21 điểm, trong trường hợp đó họ hòa với người chia bài cho một cú đẩy.

Một người chơi đầu hàng

Một người chơi đặt cược 50 đô la Mỹ vào một ván bài blackjack. Người chơi nhận được 1 quân mười và 1 quân sáu với tổng số điểm là 16. Người chia bài có quân 10 mặt ngửa.

Người chơi quyết định đầu hàng. Nhà cái lấy 25 đô la Mỹ từ người chơi và bàn giao cho người chơi đó.

Trong trường hợp này, đầu hang là hợp lý, bởi vì người chơi đối mặt với cơ hội thua cao hơn 50% với tổng điểm là 16 bất kể chuyển động là gì. Anh ta tính toán nên chọn 100% cơ hội thua một nửa cược hơn là 54% cơ hội thua toàn bộ cược.