Cá cược blackjack và các kết quả có thể có

Cá cược blackjack

Các giới hạn cá cược cũng được đăng tại bàn, cùng với những quy tắc mà người chia bài phải tuân theo trong khi chơi.

Trò chơi casino blackjack sử dụng chip để đặt cược. Bạn mua chúng từ người chia bài. Để chơi, bạn đặt chip của bạn (mức cược của bạn) trong vòng tròn thích hợp trên bàn.

Bạn có các kết quả sau đây có thể cho mỗi bài:

  • Bạn có thể thua, trong đó người chia bài sẽ nhận được tiền cược của bạn. Bạn có thể thua do busting hoặc có bài thấp hơn người chia bài
  • Bạn có thể thắng, trong trường hợp đó người chia bài trả tiền cho cược của bạn. Bạn thắng khi có bàn cao hơn người chia bài
  • Bạn có thể có “blackjack” hoặc “tự nhiên”. Điều này được tính là thắng, nhưng nó thường có mức thanh toán 3:2.
  • Bạn có thể hòa với người chia bài, được gọi là “push”. Khi điều này xảy ra, bạn giữ được tiền cược của mình, nhưng cũng không giành được phần thắng nào

Điều kiện chiến thắng và điểm

Mặc dù bạn đang chơi ở bàn với nhiều tay chơi bạc khác, bạn chỉ chơi với người chia bài. Các kết quả của người chơi khác không ảnh hưởng đến bài của bạn. Nó không phải là một trò chơi “chúng tôi so với họ”. Bạn không có cơ hội để “hợp tác” với những người chơi khác để đánh bại người chia bài.

Mục tiêu của bạn là để có được tổng số điểm lớn hơn người chia bài, nhưng nếu bạn nhận được tổng số điểm là 22 hoặc cao hơn, bạn sẽ tự động bị thua. Điều này được gọi là “phá sản” hoặc “busting”.

Tổng số điểm cho một bài được xác định bởi số điểm của các quân bài. Quân ace có giá trị 1 hoặc 11 điểm, tùy thuộc vào điều nào tốt hơn cho bài của bạn. Tất cả các thẻ hình mặt người (J, Q và K) đều có giá trị 10 điểm. Và tất cả các quân bài khác được tính điểm bằng trị giá.