Quy tắc baccarat (Phần cuối)

Cách chơi baccarat

Baccarat được chơi với 3 người chia bài và lên tới 12 hoặc 14 người chơi. Baccarat luôn được chơi với 8 cỗ bài tiêu chuẩn. Át có giá trị là 1, các quân bài hình người và quân 10 có giá trị là 0, và phần còn lại các quân bài số có giá trị theo chính nó. Quân phăng teo không có ý nghĩa. Mục tiêu của trò chơi là đến gần con số 9 điểm càng tốt.

Cuộc chơi bắt đầu bằng tất cả người chơi, bao gồm cả người chia bài, đặt cược của mình vào người chơi, nhà cái hoặc cược hòa. Thông thường, người chia bài sẽ đặt cược vào nhà cái. Người chia bài có thể là người chia bài của nhà cái hoặc một trong số những người chơi. Sau khi mọi người đều đặt cược của mình, người chia bài sẽ chia cho mỗi người chơi và nhà cái 2 quân bài.

Điểm số của mỗi bài được tính là tổng của 2 quân bài trừ đi chữ số bên trái. Ví dụ, tổng 2 quân bài là 15, điểm số sẽ là 5. Quyết định chia quân bài thứ 3 hay không được xác định bằng một bộ quy tắc mà không phụ thuộc vào quyết định của người chơi hay người chia bài.

  • Nếu điểm số bài của người chơi là 9 hoặc 8, anh ta thắng
  • Nếu điểm số bài của người chia bài là 9 hoặc 8, ván đó hòa
  • Nếu người chơi được 7 hoặc 6 điểm, anh ta có thể được chia quân bài thứ 3
  • Nếu người chơi được 5 điểm hoặc thấp hơn, anh ta được chia quân bài thứ 3

+ Nếu người chơi có quân bài thứ 3 và điểm của người chia bài là 2, 1 hoặc 0, người chia bài sẽ được rút quân bài thứ 3

+ Nếu điểm của người chia bài là 3 và quân bài thứ 3 của người chơi là bất kỳ giá trị nào khác ngoài 8, người chia bài sẽ được rút quân bài thứ 3

+ Nếu điểm của người chia bài là 4 và quân bài thứ 3 của người chơi là bất kỳ giá trị nào khác ngoài 8, người chia bài sẽ được rút quân bài thứ 3

+ Nếu điểm của người chia bài là 4 và quân bài thứ 3 của người chơi là bất kỳ giá trị nào giữa 2 và 7, người chia bài sẽ được rút quân bài thứ 3

+ Nếu điểm của người chia bài là 5 và quân bài thứ 3 của người chơi là bất kỳ giá trị nào giữa 4 và 7, người chia bài sẽ được rút quân bài thứ 3

+ Nếu điểm của người chia bài là 6 và quân bài thứ 3 của người chơi là 6 hoặc 7, người chia bài sẽ được rút quân bài thứ 3

+ Nếu điểm của người chia bài là 7, người chia bài sẽ không được rút quân bài thứ 3