Nhà cái M88 áp dụng chương trình khuyến mãi hoàn trả đặc biệt tại keno với giá trị hoàn trả lên tới 12,888,000 VND. Khuyến mãi áp dụng với các nội dung cụ thể như sau:

M88 hoàn trả đặc biệt lên tới 12,888,000 VND tại keno
 • Thời gian khuyến mãi: Từ 16/07/2018 đến 31/07/2018
 • Đối tượng khuyến mãi: Tất cả các thành viên M88 Việt Nam, tham gia đăng ký bằng tiền tệ VND
 • Nội dung khuyến mãi: Các thành viên khi tham gia keno với số tiền cược tối thiểu từ 88,888,000 VND trở lên sẽ có cơ hội nhận được số tiền hoàn trả đặc biệt như sau:
  Tổng tiền gửi thành công Hoàn trả đặc biệt
  (Dựa trên Tổng tiền cược)
  Tiền thưởng tối đa
  ≥ 28,888,000 VND 0.25% 1,888,000 VND
  ≥ 128,888,000 VND 0.55% 6,888,000 VND
  ≥ 328,888,000 VND 0.75% 12,888,000 VND
 • Lưu ý khuyến mãi:
  – Thành viên phải chọn “Đổi khuyến mãi” và “Xác nhận” tham gia khuyến mãi trước khi thời gian khuyến mãi kết thúc.
  – Tiền thưởng sẽ được cập nhật trong vòng 7 ngày làm việc tính từ thời điểm khuyến mãi kết thúc và cần trải qua 5 vòng cược tại Keno trước khi có thể rút tiền.