Một trò chơi bài casino cổ điển xoay quanh một hình thức hoặc hình thức khác trong nhiều thế kỷ, mục tiêu của blackjack là rút một quân bài có giá trị cao hơn quân bài của người chia bài, nhưng không quá 21 điểm. Nếu bạn vượt qua 21 điểm, bạn “bù” (bust) và sẽ thua.

Kiến thức Blackjack cơ bản (Phần 1)

Trong blackjack, các quân bài từ 2 đến 10 có giá trị đúng như con số trên mặt bài, và tất cả các quân bài mặt người – J, Q,K vv – cũng có giá trị là 10. Quân át có giá trị 1 hoặc 11. Một cỗ bài với một quân át được tính là 11 được gọi là một “bài mềm”, do đó, ví dụ, một quân át và một quân 5, được gọi là “bài mềm 16”. Một cỗ bài với quân át được tính là 1 được gọi là “bài cứng.”

Bắt đầu chơi blackjack

Sau khi đặt cược tiền thật, bạn sẽ nhận được hai quân bài ngửa. Người chia bài cũng nhận được một quân bài ngửa. (Kiểm tra một số các biến thể khác của blackjack, trong đó người chia bài có thể nhận được hai quân bài ngửa). Nếu hai quân của bạn có tổng cộng 21 (ví dụ như A-10, A-K), bạn ngay lập tức có “blackjack” và người chia bài sẽ phải trả bạn tỷ lệ 3/2 trên cược của bạn. Tuy nhiên, nếu người chia bài cũng có “blackjack”, bạn sẽ hòa –và cổ phần ban đầu của bạn sẽ được tính trên quân bài tiếp theo.

Chơi cỗ bài của bạn

OK, như vậy nhận được blackjack ngay khi bắt đầu là kịch bản lý tưởng nhất, nhưng nếu bạn không thể đạt được jackpot 3/2 tuyệt vời kia?

Nếu bạn không được blackjack, bạn có một vài tùy chọn.

Đầu tiên, bạn có thể “dừng”, là lựa chọn không lấy thêm quân bài nào nữa. Khi đó, lượt chơi sẽ chuyển tới người chơi kế tiếp – nếu có – và sau đó là người chia bài. Bạn cũng có thể chọn “rút”, lựa chọn lấy thêm 1 quân bài khác để giúp tổng điểm của bạn tiến gần đến 21. Bạn có thể tiếp tục rút cho đến khi bạn “bù” hoặc bạn chọn “dừng”.

Nếu bạn được chia 2 quân bài cùng lúc, bạn cũng có thể chọn “tách bài”, sẽ tách các quân bài, gấp đôi cược và chơi các cỗ bài riêng biệt. Người chơi cũng có thể “cược gấp đôi” – hoặc gấp đôi số tiền cược của bạn, chỉ lấy thêm 1 quân bài và sau đó dừng.