Nhà cái uy tín Fun88 áp dụng chương trình khuyến mãi quy đổi Free spins với điểm thưởng dành cho các thành viên may mắn nhất. Khuyến mãi áp dụng với các nội dung cụ thể như sau:

Khuyến mãi Fun88 Free spins với điểm thưởng của bạn

– Thời gian khuyến mãi diễn ra từ ngày 01/10/2018 đến ngày 31/10/2018
– Khuyến mãi áp dụng cho 1000 thành viên Fun88 tham gia bằng tiền tệ VND
– Các thành viên có quyền sử dụng điểm thưởng để quy đổi vòng quay miễn phí tại trò chơi Giovannis Gems (BSG) tương ứng như bảng minh họa tương ứng như sau: 

Điểm Thưởng Freespin
600 50
250 15 
   – Các thành viên thông thường được thực hiện quy đổi giải thưởng 1 lần và thành viên VIP được thực hiện quy đổi giải thưởng 3 lần trong thời gian diễn ra khuyến mãi.

 

   – Vòng quay sẽ được cập nhật cho trò chơi slot trong vòng 24 tiếng sau khi quy đổi thành công tại Giải thưởng.

 

   – Các vòng quay miễn phí cần được sử dụng trong vòng 7 ngày tính từ thời điểm nhận thưởng, nếu không giải thưởng sẽ bị hủy bỏ.

 

  – Các vòng quay miễn phí không được tính vào doanh thu cược của Fun88.