Sau đây là danh sách các loại kèo mà bạn có thể đặt, cùng với tỷ lệ thanh toán và tỷ lệ lợi nhuận nhà cái:

Hướng dẫn chơi trò chơi ở casino: Sic Bo (Phần 2)
  • Lớn (Big)– Tổng số điểm sẽ rơi vào khoảng giữa 11 và 17. Bộ ba bị loại trừ. Nó có xác suất là 48,6% và thanh toán với tỷ lệ 1:1. Tỷ lệ lợi nhuận nhà cái là 2,78%.
  • Nhỏ (Small)Tổng điểm rơi vào khoảng 4-10 trừ bộ ba. Xác suất dành chiến thắng là 48,61%. Nó thanh toán với tỷ lệ 1:1 và tỷ lệ lợi nhuận nhà cái là 2,78%.
  • Tổng của 4 và 17 – Nó được thanh toán với tỷ lệ 50:1 tại Macau; 60:1 tại Atlantic City và 62:1 ở Australia. Tỷ lệ lợi nhuận nhà cái thay đổi từ 8,33% đến 29,17%.
  • Tổng của 5 và 16– Kèo này được thanh toán ở mọi nơi với tỷ lệ từ 18:1 đến 32:1. Xác suất thắng cuộc là 2,78% và tỷ lệ lợi nhuận nhà cái thay đổi từ 8,33% đến 47,22%.
  • Tổng của 7 và 14– Kèo này thanh toán với tỷ lệ 10:1 đến 12:1. Tỷ lệ lợi nhuận nhà cái ở khoảng 9,72% đến 23,61%.
  • Tổng của 8 và 13– Kèo này thanh toán với tỷ lệ 7:1 và 8:1. Tỷ lệ lợi nhuận nhà cái ở khoảng 12,5% đến 22,22%.
  • Tổng của 9 và 12– Kèo này thanh toán với tỷ lệ 6:1 và 7:1. Tỷ lệ lợi nhuận nhà cái là 7,41% và 18,98%.
  • Tổng của 10 và 11– Kèo này thanh toán với tỷ lệ 6:1. Tỷ lệ lợi nhuận nhà cái là 12,5%.
  • Đôi– Cược vào bất kỳ cặp đôi nào. Ví dụ, hai quân 4 hoặc hai quân 1. Bạn thắng nếu có ít nhất 2 số đó xuất hiện (trong số 3 xúc xắc). Kèo này thanh toán bất kỳ đâu với tỷ lệ 8:1 đến 11:1. Tỷ lệ lợi nhuận nhà cái thay đổi từ 11,11% đến 33,33%.