Các biến thể của Let It Ride

Không có quá nhiều biến thể hay các cược bên khi so sánh Let it Ride với các trò chơi casino khác. Sau đây là những gì mà chúng tôi có thể chia ra:

Hướng dẫn chơi Let it Ride (Phần 4)
 • Kèo thưởng 5 lá (5-Card Bonus Bet)– Đây là cược bên 1 đô la. Trò chơi này chi trả dựa trên giá trị của bài 5 lá cuối cùng. Tỷ lệ lợi nhuận nhà cái thay đổi từ 13,77% đến 36,52%, phụ thuộc vào địa điểm mà bạn chơi trò chơi đó.
 • Thưởng 3 lá (3-Card Bonus)– Tương tự như thưởng 5 lá, chỉ khác là dựa trên giá trị 3 quân bài của bạn. Nó cũng tương tự như cược thêm đôi trong blackjack. Trò chơi này chi trả nhiều nhất 50:1 cho một mini royal cho đến 1:1 cho một đôi.
 • Thưởng 6 lá (6-Card Bonus)– Biến thể này được tìm thấy trong nhiều trò chơi từ Scientific Games (chính thức là Bally Gaming và Shuffle Master). Bạn được chia thêm quân bài thứ 6.

Chiến thuật tối ưu hóa khi chơi Let It Ride

Chiến thuật tối ưu hóa thực sự rất dễ hiểu. Sau đây là những gì mà các chuyên gia khuyên bạn nên làm:

Chọn Let it ride nếu bạn có:

 • Bất kỳ quân bài cao nào (10 hoặc cao hơn)
 • Bất kỳ bộ ba cho đến thùng phá sảnh
 • 3 quân bài phù hợp thành 1 hàng (trừ 2-3-4 và A-2-3)
 • Bộ ba cho đến sảnh đồng chất, cho đến 4, với ít nhất 1 quân 10 hoặc cao hơn
 • Bộ ba cho đến sảnh đồng chất, cho đến 5, với ít nhất 2 quân bài cao.

Với 4 lá bài, bạn chỉ có thể chọn Let it ride khi bạn có:

 • Bất kỳ quân bài cao nào (10 hoặc cao hơn)
 • Bất kỳ 4 quân bài cùng chất
 • Bất kỳ 4 quân bài cho đến sảnh ngoài với ít nhất 1 quân bài cao
 • Bất kỳ 4 quân bài cho đến sảnh ngoài mà không có quân bài cao
 • Bất kỳ 4 quân bài cho đến sảnh ngoài với 4 quân bài cao

Mặc dù bạn không nghĩ đến, một chiến thuật khác là nói về nó hoặc chia sẻ bài của bạn với những người chơi khác.