Mỗi vòng chơi bắt đầu với việc bạn đặt cược. Bạn sẽ có thể đặt cược bất kỳ từ 1 đến 200 đô la Mỹ khi chơi trực tuyến.

Hướng dẫn chơi casino: Red Dog Poker (Phần 2)

Sau khi bạn đặt cược, người chia bài sẽ chia hai quân bài lật ngửa. Ở điểm này, người chia bài sẽ tìm kiếm 2 điều:

  • Liệu các quân bài có là số liên tục? Ví dụ, liệu có 2 quân bài là 4 và 5, hay 10 và J không?

Nếu câu trả lời là có, bài này là push và cược của bạn sẽ được trả lại.

  • Có hai quân bài có giá trị bằng nhau không?Liệu chúng có là 4,5,10 và các giá trị khác?

Nếu vậy, quân bài thứ 3 sẽ được chia ra. Nếu nó có cùng giá trị, bạn sẽ được thanh toán với tỷ lệ 1:1. Ngược lại, bài là push.

Nếu không xảy ra kết quả như cả 2 điều trên, khi đó, người chia bài sẽ thông báo khoảng rộng (spread). Spread sẽ xác định tỷ lệ thanh toán tiềm năng.

Ví dụ, nếu hai quân bài được chia là 3 và 8, khi đó sẽ có spread 4 quân bài (4,5,6,7). Nếu quân bài thứ 3 được chia nằm trong spread – quân bài có giá trị là 4,5,6 hoặc 7 – bạn sẽ nhận được khoản thanh toán theo bảng chi trả.

Nhưng trước khi quân bài thứ 3 được chia, bạn sẽ có 2 lựa chọn. Bạn sẽ cần phải lựa chọn:

  • Bạn sẽ nâng cược. Bạn có thể đặt cược bổ sung bằng cược ban đầu
  • Bạn sẽ theo cược. Bạn không phải đặt cược bổ sung, mà tiếp tục bài với cược ban đầu

Khi bạn đưa ra quyết định, quân bài thứ 3 sẽ được chia ngửa. Nếu quân bài thứ 3 ở ngoài spread, bạn thua. Nhưng nếu nó trong spread, bạn sẽ được thanh toán dựa trên bảng thanh toán spread sau:

Spread Tỷ lệ thanh toán
1 quân 5:1
2 quân 4:1
3 quân 2:1
4 -11 quân bài 1 :1 (bằng tiền)

Và đó là tất cả những thông tin khi chơi red dog poker.