Giá trị bài

Hướng dẫn chơi baccarat trực tuyến (Phần cuối)

Quân át được tính là 1 điểm.

Tất cả các quân bài số có giá trị như đánh số. 2 được tính là 2; 9 là 9 điểm…

Các quân 10 và quân bài hình người được tính là 0 (zero).

Người chơi cá nhân không nhận được bài trong quá trình chơi. Họ đặt cược vào việc liệu bài của người chơi hay nhà cái sẽ thắng hay hòa.

Người chơi và nhà cái đều nhận được 2 lá bài. Trong một số trường hợp, lá bài thứ ba có thể được chia ra, nhưng không bao giờ vượt quá 3 quân bài. Quân bài đầu tiên là quân bài đầu tiên của người chơi và chuyển đến sòng bạc, trong khi quân bài thứ hai là quân bài đầu tiên của nhà cái và nằm dưới góc của shoe. Quân bài thứ ba là quân bài thứ hai của người chơi và chuyển đến sòng bạc. Lượt chơi đầu tiên kết thúc với quân bài thứ tư, quân bài thứ hai của người chơi, đặt ở dưới góc của shoe.

Tại thời điểm này, người chia bài cung cấp quân bài của người chơi với cược cao nhất ở phía người chơi. Nếu không có tay cược nào chọn phía người chơi, người chia bài sẽ lật hết tất cả quân bài.

Bài có giá trị là 8 và 9 được gọi là “tự nhiên”, và 9 đánh bại 8. Nếu bài của người chơi hoặc nhà cái đều có tự nhiên 8 hoặc 9 và bài đối diện thấp hơn, bài tự nhiên thắng.

và tương tự kết hợp với tổng điểm là 9 hoặc 8 đều là TỰ NHIÊN.