Cách chơi của người chia bài

Người chia bài luôn luôn đạt được bài mềm 17. Bởi vì đây là trò chơi hole card khi người chia bài giữ một quân 10 hoặc quân át, người chia bài sẽ luôn kiểm tra để có blackjack. Nếu người chia bài có blackjack, khi đó, anh ta sẽ tiết lộ bài của mình, và điều này sẽ kết thúc ván chơi.

Giới thiệu về Super Fun 21 Blackjack (Phần cuối)

Đối với những người chơi casino trực tuyến, việc nhớ rằng toàn bộ cỗ bài sẽ được xáo trước khi bắt đầu mỗi ván chơi là rất quan trọng.

Tỷ lệ trả thưởng và lợi nhuận của nhà cái

Với sự loại trừ của quân rô, bộ bài blackjack thường trả tiền chẵn. Trong ngoại trừ vừa được đề cập, tỷ lệ trả thưởng là 2-1 và việc cược bảo hiểm mà thắng sẽ được trả 2-1.

Các bộ bài nhất định sẽ mang đến phần thanh toán thưởng thêm như sau:
• Sáu hoặc nhiều quân bài hơn của người chơi tạo thành một sảnh thắng nếu tổng điểm của chúng là 20 hoặc ít hơn. Mức 2-1 ngay lập tức sẽ được trả cho một bộ bài khi mà người chơi có được 6 hoặc nhiều quân bài hơn có tổng điểm chính xác là 21.

  • Tỷ lệ lợi nhuận của nhà cái trong Super Fun 21 Blackjack là 0,94%. Việc nhớ rằng thay vì thanh toán thông thường 2 hoặc 3, blackjack trả tiền chẵn cũng rất quan trọng.

Gợi ý và mẹo chơi

Khi chơi Super Fun 21, có thể thực hiện việc đầu hàng muộn. Để an toàn, lựa chọn này chỉ nên được thực hiện khi chiến lược tốt đòi hỏi nó và nên được sử dụng rất cẩn thận. Chẳng hạn, khi bạn có 16 điểm và người chơi cho thấy một 1 át hoặc 1 quân có giá trị là 10, việc bỏ bài muộn là một lựa chọn khả thi. Điều này cũng có thể được áp dụng khi bạn có 15 điểm và người chia bài đang có 1 quân át. Tương tự, nếu bạn có một đôi 7 và người chia bài chỉ ra có quân át hoặc quân bài có giá trị là 10, khi đó, đó cũng là lúc bạn nên bỏ bài.