Super Fun 21, một biến thể của blackjack, được chơi bằng cách sử dụng một bộ bài tiêu chuẩn gồm 52 quân. Trong khi chơi Super Fun 21 có thể sử dụng từ 1 đến 8 bộ bài. Đây là một trong những biến thể Blackjack hấp dẫn cung cấp cho người chơi một loạt các lựa chọn khi họ được chia một kết hợp bài. Những loại thanh toán này thường không yêu cầu bất kỳ loại đặt cược bên bổ sung nào.

Giới thiệu về Super Fun 21 Blackjack (Phần 1)

Các quy tắc của việc chia bài trong Super Fun 21 mang một số biến thể nhất định từ các quy tắc blackjack truyền thống. Tuy nhiên, một số quy tắc thông thường liên quan đến blackjack truyền thống cũng có thể áp dụng được trong Super Fun 21. Do đó, cần phải xem xét kỹ lưỡng các quy tắc áp dụng cho trò chơi này.

Quy tắc tách bài

Bạn được phép tách bất kỳ hai quân bài nào có giá trị bằng nhau. Điều này bao gồm các quân bài có giá trị là 10 như Q, J, K mang các biến thể màu. Bằng việc tách bài, bạn cần đặt một kèo bổ sung cho bài mới. Cược này nên phù hợp với số lượng đặt cược ban đầu của bạn. Người chơi được cho phép tiếp tục tách bài, và chơi tới tối đa 4 bài.

Quy tắc cược gấp đôi

Bạn được phép cược gấp đôi cho bất kỳ 2 quân bài nào. Bạn có thể cược gấp đôi ngay sau khi tách bài. Một tính năng bổ sung của Super Fun 21 là giải cứu cược gấp đôi, khi một nửa trong tổng số đặt cược có thể được thu hồi sau khi gấp đôi.