May mắn thay, một con bạc có vấn đề có một số phương thức theo ý thích của họ để khắc phục hành vi tự hủy hoại của mình. Trong khi tỷ lệ thành công của mỗi tùy chọn khác nhau dựa trên từng cá nhân, những điều sau đây đã được chứng minh là một trong những phương pháp thành công nhất khi tham gia các trò chơi casino.

Duy trì khả năng tự kiểm soát tại casino (Phần 9)
  • Tự chữa bệnh
  • Dùng thuốc
  • Liệu pháp hành vi nhận thức
  • Chương trình thực hiện theo từng bước

Tự chữa bệnh

Trong cách điều trị này, cá nhân quyết định phần lớn hướng phục hồi của họ. Điều này có thể đơn giản như tập luyện ý chí và chống cám dỗ, hoặc nó cũng có thể liên quan đến hỗ trợ đồng đẳng trực tuyến để hỗ trợ phục hồi. Một lựa chọn phổ biến khác bao gồm phỏng vấn động lực, cho phép cá nhân tự chuẩn bị tinh thần cho cuộc sống mà không có cờ bạc. Theo một nghiên cứu, một phần ba số người chơi cờ bạc có thể tự mình vượt qua cơn nghiện.

Dùng thuốc

Trong trường hợp con bạc có vấn đề nặng, bác sỹ có thể kê đơn điều trị bằng thuốc để giúp cá nhân vượt qua mong muốn đánh bạc của họ. Hai loại thuốc được dùng phổ biến cho loại liệu pháp này là paroxetine và lithium.

Liệu pháp hành vi nhận thức

Điểm nhấn mạnh ở đây là xác định các quy trình suy nghĩ liên quan đến cờ bạc, đặc biệt là những quy trình khiến một người dễ bị tổn thương bởi hành vi ngoài tầm kiểm soát. Việc giải quyết vấn đề và xây dựng kỹ năng đều được nhấn mạnh như một cách để chống lại những tái phát có thể xảy ra.