casinobillions.com luôn luôn đặt mục tiêu hàng đầu là bảo vệ tất cả các thông tin cá nhân của khách hàng cung cấp cho chúng tôi (“Thông tin cá nhân”). Các Thông tin cá nhân này là bất cứ thông tin nào về bạn và có thể bao gồm tên và địa chỉ, ngày tháng năm sinh, thông tin thẻ thanh toán hoặc các thông tin các mà bạn cung cấp. casinobillions.com sẽ luôn nỗ lực đảm bảo việc sử dụng Thông tin cá nhân của bạn tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu tại các quốc gia  mà chúng tôi hoạt động.

Chúng tôi sẽ xử lý Thông tin cá nhân của bạn theo quy định luật bảo vệ dữ liệu hiện hành. casinobillions.com xử lý thông tin cá nhân của bạn theo các mục đích sau: quản trị tài khoản của bạn, duy trì tài khoản, giám sát mức độ sử dụng website và chất lượng dịch vụ và thông báo cho bạn về các thông tin liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của casinobillions.com mà bạn có thể quan tâm.

Thông tin cá nhân của bạn ngoài các mục đích ở trên, có thể được chuyển hoặc tiết lộ cho bởi chúng tôi cho bất kỳ công ty liên kết hoặc đối tác kinh doanh nào để xử lý thông tin cá nhân của bạn trong phạm vi cần thiết để thực hiện thanh toán cho các dịch vụ được cung cấp thông qua trang web của chúng tôi hoặc khi được yêu cầu bởi Tòa án hoặc các cơ quan luật pháp.

Bằng việc cung cấp các Thông tin cá nhân và đăng ký với chúng tôi hoặc đăng nhập thông tin khi truy cập website, bạn đồng ý cho casinobillions.com thực hiện hay tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích mà chúng tôi đã nói ở trên.