Tham gia thử thách, cơ hội  nhận tiền thưởng lên tới hơn 10 triệu đồng dành cho thành viên VIP đến từ nhà cái hàng đầu Happyluke. Khuyến mãi áp dụng với các nội dung cụ thể như sau:

Chinh phục thử thách, nhận tiền từ nhà cái Happyluke

  • Thời gian khuyến mãi: Từ 07/09/2018 đến 17/09/2018
  • Đối tượng khuyến mãi: Tất cả các thành viên VIP của Happyluke
  • Nội dung khuyến mãi: Cơ cấu giải thưởng tương ứng với tiền gửi và doanh thu cược như sau:

Mốc 1: Gửi 300 USD trở lên + Doanh thu cược 2,000 USD trở lên ==> Tặng 15 USD
Mốc 2: Gửi 500 USD trở lên + Doanh thu cược 4,000 USD trở lên ==> Tặng 40 USD
Mốc 3: Gửi 700 USD trở lên + Doanh thu cược 6,000 USD trở lên ==> Tặng 50 USD
Mốc 4: Gửi 1000 USD trở lên + Doanh thu cược 15,000 USD trở lên ==> Tặng 80 USD
Mốc 5: Gửi 3000 USD trở lên + Doanh thu cược 35,000 USD trở lên ==> Tặng 150 USD

  • Lưu ý khuyến mãi:
    – Chỉ những doanh thu cược bằng tiền mặt mới tính là doanh thu cược.
    – Tiền thưởng sẽ được chuyển vào tài khoản người chơi trong khoảng thời gian từ 10:-12:00 các ngày làm việc trong tuần và cần trải qua ít nhất 6 lần cược trước khi rút tiền.
    – Yêu cầu doanh thu cược phải được đáp ứng trong vòng 30 ngày tính từ thời điểm nhận thưởng, nếu không tiền thưởng sẽ bị hủy bỏ.