Chiến thuật chơi Sit & Go

Các giải đấu Sit & Go (bàn đơn) (Phần 2)

Lúc bắt đầu

Tất cả các giải đấu đều có giai đoạn bắt đầu, giữa và kết thúc. Tuy nhiên, trong giải đấu poker Sit & Go, giai đoạn giữa ngắn hơn so với một giải đấu lớn – vì vậy, thậm chí nếu bạn bắt đầu với một khởi đầu tồi tệ, bạn vẫn có cơ hội tốt để lọt vào vị trí thứ hai hoặc thứ ba.

Theo nhà cái Happyluke, bạn được khuyên nên chơi cứng hơn cách chơi thông thường trong giai đoạn đầu tiên này. Bỏ hầu hết các bài và đợi cho đến khi một vài người chơi bị loại trước khi tiếp tục tham gia.

Trong Sit & Go, điều quan trọng là phải bảo toàn một phần số lượng chip ban đầu của bạn (ít nhất hai phần ba) cho giai đoạn giữa của trò chơi khi bốn hoặc năm người chơi còn lại và mức blind đủ cao để việc stealing có giá trị bằng chọn all-in.

Khi bạn đến giai đoạn giữa của giải đấu Sit & Go, rất nhiều điều sẽ xảy ra phụ thuộc vào việc bạn đang chơi Sit & Go thông thường hay turbo.

  • Thông thường. Bốn người chơi cuối cùng phải chen chúc trong một thời gian dài cho đến khi một người chơi phạm phải một sai lầm chết người hoặc hai bài lớn va chạm nhau, điều này rất phổ biến. Chờ đợi cho đến khi cơ hội tốt xảy ra.
  • Turbo Mức blind nhanh chóng trở thành thiên văn và mọi người sẽ bị buộc phải chọn all-in và theo bài ít hơn. Ở đây, nó có thể chỉ đơn giản là đi đến một vấn đề đếm bao nhiêu bài để bạn có thể tồn tại cho đến khi blind ăn bạn và tìm kiếm bài tốt nhất để chọn all-in.