Baccarat: Trò chơi casino với tỷ lệ lợi nhuận nhà cái thấp (Phần 8)

Các cược phụ trong Baccarat (tiếp theo)

Lucky 8

Được tìm thấy ở Palace Casino tại La Center, Washington. Cược này thanh toán dựa vào các kết quả khác nhau khi người chơi và/ hoặc có tổng điểm là 8.

 • Cả hai đều có 3 quân bài tổng 8 đồng chất – Cả người chia bài và người chơi đều có 3 quân bài đồng chất 8 điểm. Chất không cần phải giống nhau. Kèo này thanh toán với tỷ lệ 200:1
 • 3 quân bài đồng chất 8 điểm – Chỉ người chia bài hoặc nhà cái có 3 quân bài đồng chất 8 điểm. Nó được thanh toán với tỷ lệ 25:1
 • Hai bên có 8 điểm – Cả người chia bài và người chơi đều có 8 điểm. Kèo này được thanh toán với tỷ lệ 15:1.
 • 8 không may mắn – Bài được chọn (người chơi hoặc nhà cái) có điểm thua tổng là 8. Kèo này được thanh toán với tỷ lệ 8:1
 • 8 may mắn – Bài được chọn (người chơi hoặc nhà cái) có tổng điểm thắng là 8. Kèo này được thanh toán với tỷ lệ 4:1

Kèo này có tỷ lệ lợi nhuận nhà cái 13,65% (người chơi) hoặc 16,6% (nhà cái).

Rabbit Play

Được tìm thấy ở Las Vegas. Cược này thanh toán:

 • Bộ ba đồng chất | 500:1
 • Bộ ba không đồng chất | 50:1
 • Đôi đồng chất | 15:1 – Chỉ dựa vào hai quân bài đầu tiên.
 • Đôi không đồng chất | 7:1 – Chỉ dựa vào hai quân bài đầu tiên.

Cược này có tỷ lệ lợi nhuận nhà cái là 8,07% (người chơi) hoặc 9,31% (nhà cái)

Quik

Cược này dựa vào tổng số điểm kết hợp của người chơi và nhà cái. Nếu tổng số điểm tổng cộng là:

 • 0 – Thanh toán với tỷ lệ 50:1
 • 18 – Thanh toán với tỷ lệ 25:1
 • 1, 2, 3, 15, 16, 17 – Thanh toán với tỷ lệ 1:1
 • 4 to 14 – Thua

Cược này có tỷ lệ lợi nhuận nhà cái là 8,155%.

Đây là các cược phụ thường gặp nhất mà bạn có thể tìm thấy. Bây giờ hãy xem xét cách chơi baccarat trực tuyến và điều mà bạn nên kỳ vọng.