Các cược phụ trong Baccarat (tiếp theo)

Baccarat: Trò chơi casino với tỷ lệ lợi nhuận nhà cái thấp (Phần 7)
  • Tổng điểm trên/ dưới 9.5

Kèo này xuất hiện ở các casino người chia bài trực tiếp. Nó được thanh toán dựa trên số điểm cuối cùng của người chơi và nhà cái, và nó giống như kèo cược thể thao trên/ dưới. Nếu cả hai bài đều dưới 9,5 điểm, kèo này sẽ được thanh toán với tỷ lệ 1,23:1. Nếu cả hai bài có tổng điểm trên 9,5 điểm, tỷ lệ thanh toán là 0,66:1.

  •  Tổng điểm chẵn/ lẻ

Cũng xuất hiện ở các casino người chia bài trực tiếp. Nó được thanh toán dựa trên số điểm của cả người chơi và nhà cái là chẵn hay lẻ. Nếu tổng điểm là lẻ, tỷ lệ thanh toán là 0,92:1. Nếu tổng điểm là chẵn, tỷ lệ thanh toán là 0,91:1.

  • Matching Dragon

Đây là cược phụ được tìm thấy ở Macau. Đây thực sự là kèo mười ba, một cho mỗi cấp độ. Người chơi được thanh toán dựa trên số lượng quân bài của cấp độ được chọn xuất hiện ở trên tổng bài. Không quan trọng số lượng quân bài được chia ở bài tiếp theo (4-6).

Sau đây là bảng thanh toán:

Các quân bài khớp Tỷ lệ thanh toán
6 100:1
5 660:1
4 40:1
3 20:1
2 3:1
1 1:1
0 Thua

 

  • Lucky 8

Được tìm thấy ở Palace Casino ở La Center, Washington. Kèo này được thanh toán dựa trên các kết quả khác nhau nơi người chơi và/ hoặc nhà cái có tổng điểm là 8.

  • Cả hai 3 quân bài đồng chất 8 – Cả người chia bài và người chơi có 3 quân bài đồng chất 8. Các quân bài đồng chất không phải giống nhau. Kèo này được thanh toán với tỷ lệ 200:1
  • 3 quân bài đồng chất 8 – Chỉ người chia bài hoặc nhà cái có 3 quân bài đồng chất 8. Kèo này thanh toán với tỷ lệ 25:1.
  • Gấp đôi 8 – Cả người chia bài và người chơi đều có 8 điểm. Kèo này được thanh toán với tỷ lệ 15:1
  • Số 8 không may mắn – bài được chọn (người chơi hoặc nhà cái) có tổng điểm thua là 8 điểm. Kèo này được thanh toán với tỷ lệ 8:1
  • Số 8 may mắn – bài được chọn (người chơi hoặc nhà cái) có tổng điểm thắng là 8 điểm. Kèo này được thanh toán với tỷ lệ 4:1.

Đây là kèo có tỷ lệ lợi nhuận nhà cái 13,65% (người chơi) hoặc 16,6% (nhà cái).