Các cược phụ trong Baccarat (tiếp theo)

Baccarat: Trò chơi casino với tỷ lệ lợi nhuận nhà cái thấp (Phần 6)

·            4-5-6

Đây là cược phụ (được cho) là đã nhìn thấy/ được chơi ở Atlantic City. Có 3 kèo có sẵn cho tổng giá trị của mỗi bài. 4 thanh toán với tỷ lệ 3:2; 5 và 6 thanh toán với tỷ lệ 2:1.

·            Lớn và nhỏ/ Big and Small

Cược phụ này được tìm thấy ở các casino trực tuyến sử dụng phần mềm của Playtech. Nó cũng tương tự như cược 4-5-6, kèo “small” được thanh toán với tỷ lệ 3:2 nếu tổng bài của người chơi và nhà cái bằng 4. Kèo “big” được thanh toán nếu tổng bài bằng 5 hoặc 6. Tỷ lệ lợi nhuận của nhà cái là 5,27% cho kèo “small” và 4,35 cho kèo “big”.

·            Either Pair

Được tìm thấy ở các casino sử dụng phần mềm của Playtech. Kèo này được thanh toán nếu hai quân bài đầu tiên (của cả người chơi hay nhà cái) tạo thành một đôi. Tỷ lệ thanh toán là 5:1.

·            Perfect Pair

Được tìm thấy ở các casino sử dụng phần mềm của Playtech. Kèo này được thanh toán nếu hai quân bài đầu tiên (của cả người chơi hay nhà cái) tạo thành một đôi hợp. Tỷ lệ thanh toán là 25:1.

·            Lucky Bonus

Được tìm thấy ở trò chơi baccarat miễn phí hoa hồng ở Pala Casino ở California. Kèo này được thanh toán với tỷ lệ 18:1 nếu nhà cái có quân bài thắng là 6. Kèo này có ưu thế của người chơi là 2,34%.

Nhưng vì lợi thế của người chơi, bạn không thể đặt cược hơn 10% cược của nhà cái trong kèo Lucky Bonus. Giữa hai kèo (nhà cái và Lucky Bonus), tỷ lệ lợi nhuận gộp của nhà cái là 1,11%. Đây là tỷ lệ khá tốt khi so sánh nó không nhiều hơn tỷ lệ lợi nhuận nhà cái tiêu chuẩn cho một cược bên.