Các cược phụ trong Baccarat

Sau đây là một vài cược phụ phổ biến nhất trong baccarat:

Baccarat: Trò chơi casino với tỷ lệ lợi nhuận nhà cái thấp (Phần 5)
  • Dragon 7

Có thể tìm thấy trong EZ baccarat. Nó được thanh toán với tỷ lệ 40:1 nếu nhà cái có được 3 quân bài 7 thắng. Cược này có tỷ lệ lợi nhuận nhà cái là 7,61%.

  • Panda 8

Có thể tìm thấy trong EZ baccarat. Nó được thanh toán với tỷ lệ 25:1 nếu người chơi có được 3 quân bài 8 thắng. Cược này có tỷ lệ lợi nhuận nhà cái là 10,19%.

  • Royal Match

Thường xuất hiện trong một vài casino ở London. Đây là cược vào người chơi hoặc nhà cái có được quân K và Q trong hai quân bài đầu tiên. Nó thanh toán với tỷ lệ 75:1 cho bộ K/Q và 30:1 cho off-suit. Nó có tỷ lệ lợi nhuận nhà cái là 2,13%.

  • Bellagio Match

Một trò chơi mà nhiều người chơi với một người chia bài hoạt hình. Kèo này thanh toán theo tỷ lệ 75:1 cho người chơi có bộ ba và 68:1 cho nhà cái. Nó có tỷ lệ lợi nhuận nhà cái là 5,17% đối với người chơi và 8,57% đối với nhà cái.

đặt cược bên thường được cung cấp trong baccarat mini. Khoản thanh toán phụ thuộc vào những gì bạn “thắng”, với một chiến thắng bằng 9 trả 30: 1 (tối đa). Điều này có một cạnh nhà 2,65% trên máy nghe nhạc và 9,37% nhà cạnh trên các chủ ngân hàng.

  • Dragon Bonus

Cược phụ thường được cung cấp trong mini baccarat. Tỷ lệ thanh toán phụ thuộc vào những gì “bạn thắng”, với một chiến thắng bằng 9 được thanh toán 30:1 (tối đa). Cược này có tỷ lệ lợi nhuận nhà cái là 2,65% đối với người chơi và 9,37% đối với nhà cái.