Nhà cái 12bet thưởng đăng ký casino trực tuyến 88% trên số tiền nạp với số tiền tối đa lên tới 1,200,000 VND tương ứng như sau:

12bet thưởng 88% đăng ký tại casino trực tuyến
TRÒ CHƠI % THƯỞNG TỐI ĐA
12ONYX 88% 1,200,000 VND
  • Thời gian khuyến mãi: Từ 00:00 ngày 01/05/2018 đến 23:59 ngày 31/05/2018
  • Đối tượng khuyến mãi: Các thành viên đăng ký mới tài khoản 12bet bằng tiền tệ VND
  • Nội dung khuyến mãi:
    – Tiền thưởng và tiền nạp cần trải qua doanh thu cược 18 lần tại CLB 120nyx trước khi bạn có thể rút tiền. Doanh thu cược này cần được đáp ứng trong vòng 30 ngày, nếu không tiền thưởng sẽ bị hủy bỏ.
    – Khuyến mãi không áp dụng với các cược hòa, cược hủy, cược vô hiệu.