Nhà cái 12bet thưởng đến 200 vòng quay miễn phí mỗi tuần dành cho người chơi tham gia tại CLB Casino 12Amber [Betsoft]. Khuyến mãi áp dụng với các nội dung cụ thể như sau:

12bet thưởng 200 vòng quay miễn phí mỗi tuần
  • Thời gian khuyến mãi: Từ 01/06/2018 đến 23:59:59 (GMT+8) ngày 30/06/2018.
  • Đối tượng khuyến mãi: Tất cả các thành viên Việt Nam, tham gia bằng tiền tệ VND.
  • Nội dung khuyến mãi: Các thành viên khi tham gia chơi tại CLDB 12Amber [Betsoft] , dựa theo doanh thu hàng tuần sẽ nhận được số lượng vòng quay miễn phí tương ứng như sau:
Doanh Thu Yêu Cầu (VND) Vòng Quay Miễn Phí
12,000,000 – 29,999,999 VND 10
30,000,000 – 59,999,999 VND 25
60,000,000 – 89,999,999 VND 50
90,000,000 – 119,999,999 VND 75
120,000,000 – 179,999,999 VND 100
180,000,000 – 239,999,999 VND 150
≥ 240,000,000 VND 200

Lưu ý:

  • Doanh thu không bao gồm cược hủy hoặc cược vô hiệu.
  • Tiền thắng cược Jackpot không áp dụng với các vòng quay miễn phí.