Blackjack là một trò chơi casino cực kì phổ biến. Có nhiều chiến thuật và mẹo có thể giúp người chơi vượt qua tỉ lệ thua của trò này. Sau đây là 10 mẹo phổ biến để cải thiện trình độ của bạn.

mẹo chơi blackjack

Mẹo 1: Khi nào thì đánh

– Nếu các quân bài lật ngửa của nhà cái là 7, 8, 9, 10, và trên tay bạn có tổng là 8 hoặc 12 cho tới 16, hãy lấy.

– Nếu quân bài lật ngửa của nhà cái là A, và trên tay bạn có tổng 11, hãy lấy chứ đừng gấp đôi.

– Nếu quân bài lật ngửa của nhà cái là 10, và trên tay bạn có tổng là 10, hãy lấy chứ đừng gấp đôi.

– Nếu các quân bài lật ngửa của nhà cái là 7, 8, 9, và trên tay bạn có tổng là 9, hãy lấy chứ đừng gấp đôi.

Mẹo 2: Khi nào thì dừng

– Khi trên tay bạn có tổng 17 hoặc hơn, hãy dừng trong mọi trường hợp (một số chiến thuật sẽ nói với bạn hãy lấy nếu nhà cái có quân A).

– Nếu quân bài lật ngửa của nhà cái có 6 hoặc thấp hơn, và trên tay bạn có tổng 13 hoặc hơn, hãy dừng.

– Khi bạn có đôi 10 hoặc đôi mặt người, đừng chia nó ra, hãy dừng.

Mẹo 3: Khi nào thì chia

– Chỉ chia 2 và 3 nếu bài của nhà cái là 4-7.

– Không bao giờ được chia 5. Hãy lấy hoặc gấp đôi nếu nhà cái có 10 hoặc A.

– Chia 6 và 7 nếu bài của nhà cái là 6 hoặc thấp hơn.

– Luôn chia 8 không cần biết tình huống.

– Luôn chia A nếu được phép.

Mẹo 4: khi nào thì gấp đôi

Gấp đôi là một chiến lược thường được sử dụng khi trên tay người chơi có tổng là 9, 10 hay 11. Khi đó người chơi sẽ có cơ hội lấy 19-20 với 1 lá 10 hay mặt người. Sau đây là các trường hợp để gấp đôi.

– Luôn gấp đôi tổng 10 trừ khi nhà cái có 10 hoặc A.

– Luôn gấp đôi 11 trừ khi nhà cái có A.

– Luôn gấp đôi 9 khi nhà cái có 3, 4, 5, 6.